Identitet

Härstamning

Född

Vikt

korr

fvM,fvD,200M,365,Tot       

lkM, lkD          form,fett,sl.tillv

Mix, Pix, Fix     Aix


Till salu 


Blivande avelstjurar som är till salu finns under fliken "Tjurar födda 2020".

Tjurkalvar, som av någon anledning inte anses hålla tillräcklig kvalitet,

säljs direkt efter 200d-vägning för vidareuppfödning till slaktHornstatus anges på de tjurar som är DNA-testade, med PP för homozygot pollad, d v s har inte något hornanlag, och Pp för heterozygot pollad, d v s har hornanlag, men är hornlösa.

 

Vide Hereford