Till salu De av 2019 års tjurkalvar som vi bedömer vara lämpliga till avel. Övriga säljs som förmedlingskalvar för vidareuppfödning till slakt.


Avelsvärden från november 2019

Identitet

Härstamning

Född

Vikt

korr

fvM,fvD,200M,365,Tot       

lkM, lkD          form,fett,sl.tillv

Mix, Pix, Fix     Aix


2303 Vide Leo

Pp

BOKAD!

F: Bårarps Nando

M: 528   Mf: Galtås King


3/1

44-

297

102-95-107-113-111-112

99, 112          116, 113, 105

104, 110, 112    +13

2305 Vide

Lotus

PP

SÅLD!

F: Hugin av Svanaholm

M: 531    Mf: Vision av Munka

21/2

43-313


78-94-107-114-108-111

118, 111          109, 105, 111

 108, 112, 111    +16

2306 Vide

Litium

PP

SÅLD!

F:  Hugin av Svanaholm

M: 489     Mf: Udo

28/2

43-

284


68-96-101-108-104-106

123, 110           106, 104, 107

104, 108, 110      +11

2307 Vide

Laktos

Pp


F: Hugin av Svanaholm

M: 511    Mf: Ed Gillan

1/3

46-

284


71-97-106-101-110-106

110, 105            104, 108, 105

108, 105, 105      +10

2313 Vide

LazuliF: Hugin av Svanaholm

M: 533      Mf: Vision av Munka

9/3

45-

286


84-95-111-106-104-105

119, 111             107, 105, 107

111, 108, 111     +15

2314 Vide

Lento

PP


F: Hugin av Svanaholm

M: 490      Mf: Udo

10/3

46-

286


87-98-110-105-107-106

119, 104              106, 103, 110

110, 110, 104         +14

2315 Vide

Largo

PP

SÅLD!

F: Origo Amadeus

M: 524     Mf: Vision av Munka

18/3

38-315


86-72-109-108-100-104

115, 126               105, 111, 108

110, 108, 126         +15

2317 Vide

Lantan F: Origo Amadeus
M: 538       Mf: Vision av Munka

12/4

40-

263

80-74-104-97-97-97

118, 128                    102, 106, 100

106, 101, 128              +9


2318 Vide

Lakrits

PP


F: Hugin av Svanaholm

M: 481       Mf: Redgate Redford

22/4

48-

271

86-96-103-107-106-107

102, 100                     109, 102, 103

103, 106, 100                +5

Hornstatus anges på de tjurar som är DNA-testade, med PP för homozygot pollad, d v s har inte något hornanlag, och Pp för heterozygot pollad, d v s har hornanlag, men är hornlösa.

 

Vide Hereford