STAMTJURAR

2019-


7493 Cox av Mörby


född 4/2 2018


Avelsindex +22
Mix 112, Pix 119, Fix 110
103-87-119-90-116-104
lkM 97, lkD 110
form 118, fett 94, sl.tillv 116F: 1835 Olav av Herrgölet             M: 314 Deilig av Mörby

Ff: 1776 Olympus av Herrgöl  Fm: 681 Dainty av Herrgöl   Mf: 7877 Galtås Titan Mm: 271 Deilig av Mörby

Fff: 556 Olympus av Munka Fmf: 530 Doran av Munka  Mff: 543 Silver av Munka Mmf:7148 Helge av Sand

Ffm: 602 Dainty av Herrgöl  Fmm:439 Dainty av Herrgöl  Mfm: 584 Galtås Lynette fr Jackp Mmm: 203 Deilig

2019-2020


2292 Vide Korundfödd 20/1 2018


Avelsindex +14

Mix 111, Pix 105, Fix 128

109-66-116-93-104-99

lkM 101, lkD 128

form 108, fett 113, sl.tillv 103


Såldes 23/6-20 till bruksbesättningF: Triara Xcelorator 594X                        M: 463 Vide Akleja

Ff: Triara Unleased  Fm: Bet-an Nanette                Mf: JSF 271 Dice  Mm: 439 Vide Akleja

Fff:CCR 57G Stamina  Fmf: Lakeford Network         Mff: RLOA Dynasy Mmf: 1548 Danilo av Herrgölet

Ffm:Joycliff Ruby Jane Fmm: Lakeford Saralee          Mfm: JSF Viktoria  Mmm: 491 Freja av Fiskinge


2017-2018


6313 Origo Amadeus

född 9/3 2016

Avelsindex +10

Mix 106, Pix 105, Fix 118

74-81-104-99-97-98

lkM 122, lkD 122

form 106, fett 106, sl.tillv 102

(nov 2018)


Slaktades hösten 2018

F: 6269 Origo Wonder ET


M: 1274 Origo Day

Ff: SHF Wonder              Fm: Duralta 65H

M326 W18 ET                     Natasha 170N


Mf: Golden-Oak            Mm: 1189 Origo

    Fusion 3S                     Day

Fff: KCF Bennett             Fmf: 65 LLL Timber

         3008M326


Ffm: SHF Governess       Fmm: Duralta 42H

                                           Natasha 40L


Mff: 115 Golden-Oak    Mmf: Star Tohon 25M

  4J Maxium 28M


Mfm: NCX Miss Nellie    Mmm: 1149 Origo

   528N                               Day

2017-2018

7586 Hugin av Svanaholm

född 24/2 2016

Avelsindex +14

Mix 104, Pix 113, Fix 115

77-89-100-116-112-114

lkM 111, lkD 115

form 114, fett 101, sl.tillv 110

(nov 2018)


Slaktades våren 2019

F: 6226 Origo Rocky


M: 612 Daffodil av Svanaholm

Ff: Star Tohon            Fm: 1146 Origo

25M ET                      Madam


Mf: 579 Devo              Mm: 559 Daffodil

   av Munka                     av Svanaholm

Fff: Star SS Thunder   Fmf: Adam av HerrgöletFfm: JR K58 Queen     Fmm: 1113 Origo

        D12                         Madam ET

Mff: GF 4L Beyond       Mmf: 7415 Royal av

                                        Svanaholm ET


Mfm: Saddle-Valley      Mmm: 475 Daffodil

    468 Donna 833H


2014-2017

585 Vision av Munka ET

född 3/3 2008

Avelsindex +20

Mix 118, Pix 114, Fix 104

113-90-133-102-109-106

lkM 89, lkD 104

form110, fett 108, sl.tillv 113

(maj 2017)

F: Dr World Class 517 10H       

  M: Remitall Catalina Intense 17N

 

Ff: Feltons 517

 

Fm: VPI Marathon Lady 0081

Mm: Remitall

Catalina 105L

Mf: Remitall

Online 122L

Fff: Feltons 403

 

 

Ffm:Princess A80

Fmf: SBR Marathon Man

 

Fmm: BF Lady Impact

Mmf: LLL Nuff Said 45H

 

Mmm: Remitall Jean 122J

Mff: Remitall Embracer 8E

 

Mfm: Remitall Catalina 24H

Inköpt från Risinge, där han verkat i fyra säsonger. Dit köptes han från den sista "Munkaauktionen".

Han var mycket lugn och lätthanterlig, trots sin maffighet!

Tyvärr fick han sluta sitt värv för tidigt våren 2017 genom en olyckshändelse, men vi är mycket tacksamma för det han givit oss under  fyra säsonger!

2014 - 2017

7285 Ed Gillan

född 15/2 2013

Avelsindex +19

Mix 116, Pix 109, Fix 121

113-80-125-105-104-104

lkM 98, lkD 121

form 94, fett 111, sl.tillv. 115

(nov 2017)

F: 647 Diftong av Herrgölet

             M: 370 Ed Lynette   

 

Ff: 6959 Stail av 

Herrgölet

 

Fm: 570 Dainty

av Herrgölet

Mm: 348 Lynettes

Bananarama

Mf: 7451 Salut

av Svanaholm

Fff: 562 GK Sport

 

 

Ffm: 746 Square-D Madam X

Fmf: 538 WTK 135 Y Patton

 

Fmm: 439 Dainty

av Herrgölet

Mmf: 7377Texas av Brunared

 

Mmm: 72 Lynette

Mff: 7415 Royal av Svanaholm

 

Mfm: 467

Sunbeam

"Eddie" är inköpt från besättningen Ed i Bohuslän, där han är född.

Både hans far och morfar är svenska semintjurar med bra avelsvärden som kompletterar varandra.

Eddie har hittills givit lätta kalvningar och hans kalvar har god tillväxt. Själv har han ett mycket gott temperament.

Efter att ha betäckt också säsongen 2017, gick han vidare till en bruksbesättning.

 

Vide Hereford 2012 - 2014

7307 Udo

född 12/3 2011

Avelsindex  +9

Mix 104, Pix 103, Fix 113

68 - 82 - 100 - 101 - 96 -98

lkM 128, lkD 113

form 95, fett 110, sl.tillv. 107

Avelsvärden från november 2014

F: 7148 Helge av Sand      

             M: 195 Girl 1          

 

Ff: Moeskaer

Devon 930

 

Fm: 106 Dorothy

av Sand

Mm: 164 Girl 1

Mf: 2857 Priwat

av Viking-Vånga

Fff: Boyd Heavy

Hitter 40

 

Ffm: 66WTK 75A Maurine 66D

Fmf: 7082 Nikolaus av Sand

 

Fmm: 71 Dorothy

Mmf:7068 Fagott av Tuggarp

 

Mmm: 114 Girl 1

Mff: 7348 Fabian av Svanaholm

 

Mfm: 3669 Langager

Såldes i maj 2014 till en korsningsbesättning

 2010 - 2013

997 Putte av Fiskinge

född 20/1 2009

Avelsindex  +12

Mix 116, Pix 109, Fix 95

72 - 114 - 118 - 101 - 111 -106

lkM 120, lkD 95

form 115, fett 113, sl.tillv. 104

Avelsvären från maj 2015

F: 1548 Danilo av Herrgölet      

M: 491 Freja av Fiskinge      

 

Ff: 6959 Stail av Herrgölet

 

Fm: 488 Dainty av Herrgölet

Mm: 346 Freja av Fiskinge

Mf: 74 Harvie Jackpot

Fff: 562 GK Sport

 

 

Ffm: 746 Square-D Madam X ET

Fmf:53 WTK 135Y Patton

 

Fmm: 439 Dainty av Herrgölet

Mmf:188 Onni av Herrgölet

 

Mmm: 188 Freja

Mff: Harvie Governor 40G

 

Mfm: Harvie Miss Gipsy 2G

Såldes i augusti 2013 för fortsatt avelsverksamhet i en bruksbesättning.

2010 - 2011

2183 Vide Brilliant

född 13/2 2009

Avelsindex  +14

Mix 112, Pix 105, Fix 108

75 - 69 - 111 - 93 - 99 - 96

lkM 117, lkD 108

form 109, fett 98, sl.tillv. 102

(Avelsvärden från nov 2011)

F: 7059 Ferdinand av

Tuggarp

M: 1170 Origo Day     

Ff: Harvie Jackpot 74J

 

Fm: 51 Emma av Tuggarp

Mf: 7193 Origo Entertainer

Mm: 1142 Origo Day

Fff: Harvie Governor 40G       

 

Ffm: Harvie Miss Gipsy 2G

Fmm: 30 Emma   

 

Fmf: 120 WTK 07 Samson  

Mff: 8 Remitall Embracer

 

Mfm: 746 Square-D Madam X ET

Mmf: 51 Adam av Herrgölet

 

Mmm: 1110 Origo Day

Såldes hösten 2011 för fortsatt avelsverksamhet i en bruksbesättning

2008 - 2009

6179 Origo Merlin

född 17/4 2007

Korr. vikter: 44 – 270 – 561

 fvM: 77, fvD: 110, 200M: 92, 200D: 97, 365D: 119, Ttot: 108

Mix: 102, Pix: 102, Fix: 94, Aix: 0

formklass 102, fettgrupp 89, slakttillväxt 101

lkM: 109 och lkD: 94

(Avelsvärden från maj 2010)


Merlin slaktades 2009