SEMINTJURAR

För att öka urvalet och förbättra avelsframstegen använder vi oss av semin som komplement till våra stamtjurar. De semintjurar vi hittills använt är:

Ferdinand av Tuggarp

Svensk tjur

F: Harvie Jackpot  Mf: WTK Samson

Mycket goda kalvningsegenskaper, både för direkt kalvning och för döttrarnas kalvningsförmåga. Kalvvikterna är låga. God köttfullhet med  högt avelsvärde för formklass.

Vår första kalv efter honom blev stamtjuren Vide Brilliant. Han tjänstgjorde två år hos oss och såldes sedan till Virsryd.

 En annan son, Vide Datolit, såldes som avelstjur till Olofsbo. En dotter har vi sålt på export till Ryssland.

Star Tohon

Importtjur från Canada

F: Star Thunder  Mf: Margfredpark Dynasty

Mycket bra avelsvärden för tillväxtförmåga och enligt de canadensiska avelsvärdena har döttrarna bra mjölkproduktion.

Han är morfar till fem av våra kor/kvigor.

JSF Dice

Importtjur från Canada

F: RLOA Dynasty  Mf: JSF Nomad

Mycket goda kalvningsegenskaper, både för direkt kalvning och för döttrarna. Kalvvikterna är låga och enligt de canadensiska avelsvärdena har döttrarna bra mjölkproduktion.

En son, Vide Dolomit, var vår prövningstjur 2011/2012. Han fick T-tal 105 och såldes för 57 000 kr till Oden Polled Hereford.

En annan son, Vide Carat, växte 2006 g/dag mellan 200d och 1 år och såldes som avelstjur till Midingsbråte.

En tredje son, Vide Corall, såldes som avelstjur till Singelstorp.

463 Vide Akleja är efter honom.

Salut av Svanaholm

Svensk tjur

F: Royal av Svanaholm  Mf: Ceasar av Tenhult

Mycket bra avelsvärden för tillväxt och formklass och bra för döttrarnas mjölkproduktion.

En son, Vide Diabas, har vi sålt som avelstjur till Hammarglo.

Han är morfar till 481 Vide Salvia.

Nokia av Fiskinge

Svensk tjur

F: Goliat av Brunared  Mf: Danilo av Herrgölet

Mycket goda kalvningsegenskaper, både direkt och maternellt.

En dotter har vi sålt till Ryssland. Han är morfar till 509 Vide Primula och far till 562 Vide Salvia och 564 Vide Blomma. 

Vide Hereford


Galtås King

Svensk tjur

F: Nacho av Galtås  Mf: Lamport's Magum

Mycket bra tillväxt, men lågt födelseindex

Tre söner har vi sålt som avelstjurar.

528 Vide Akleja är efter honom.


Redgate Redford

Importtjur från Australien 

F: Koanui Rocket  Mf: Allendale National

Bra på allt: hög tillväxt, bra kalvningsegenskaper och god mjölkproduktion, enligt australisk avelsvärdering. 

Vide Glimmer är såld till avel till Hammarglo. 

481 Vide Salvia och 482 Vide Akleja är döttrar till honom och sex hondjur till har honom som morfar

Janne av Svartsjö

Svensk semintjur

F: Origo Kramer   Mf: Stail av Herrgölet

Mycket goda kalvningsegenskaper,  men också god tillväxt och bra mjölkproduktion hos döttrarna.

En son, Vide Hectorit är såld som avelstjur till Högahult.
Triara Xcelorator

Kanadensisk importtjur

F: Triara Unleasheed893U MF: Lakeford 4J Network40L


Mycket bra kalvningsegenskaper, låg födelsevikt, men ändå bra tillväxt.

Tjuren Vide Hyacint är såld som avelstjur till Vålhammar, Vide I-Que till Singelstorp, Vide Iolit till Kroka och Vide Jacint till Kroka.

527 Vide Konvalj och 539 Vide Blomma är efter honom.Axa Golden-Oak Xceed

Kanadensisk importtjur

F: SHF Rib Eye M326 Mf: NCX 23C Jupiter 16J


Särskilt bra på mjölkproduktion och kalvningsegenskaper.
Huth  Revolution

Amerikansk importtjur

F: MSU TCF Revolution 4R Mf: KCF Bennett


Bra på både kalvningsegenskaper och tillväxt.

515 Vide Blomma är efter honom.
Ares av Folkestorp

Svensk semintjur

F: Bårarps Las Vegas   MF: Hasse av Stendala

Bra på mjölk och kalvningsförmåga

Sålda avelstjurar är Vide Indigo, Vide Jade och Vide Jaspis.

Döttrar är 526 och 530.
Galtås Armor

Svensk semintjur

F: Triara Xcelorator   Mf: Star Tohon

Bra på tillväxt och kalvningsförmåga.
Bårarps Nando

Svensk semintjur

F: ÄPH Super Tuborg   Mf: JSF Dice

Bra kalvningsförmåga.
Moeskaer Samson

Dansk semintjur

F: NJW Hometown 10Y    Mf: BR DM Channing

Bra kalvningsegenskaper och mjölkproduktion