Identitet

Född

Härstamning

Korr.

vikter

fvM-fvD-200M-200D-365-Ttot

Klass, fett, slkttv       lkm, lkd

Mix,Pix,Fix,    Aix

482 Vide Akleja

2013

F: Redgate Redford D935        M: 456

MF: 2685 Star Tohon

35-253-398

104-85-111-114-98-105

108, 107, 109      105, 112

                         109, 110, 112   +15


489 Vide

Akleja

2013

F: 7307 Udo                               M: 439

MF: 1548 Danilo av Herrgölet 

40-275-406

62-85-99-110-96-102

102, 106, 109          130, 125

                        103, 108, 125    +11


490 Vide Konvalj

2013

F: 7307 Udo                              M: 68

Mf: 48 Lamport's Magnum

42-272-415

99-97-116-111-104-107

103, 103, 118          122, 109

115, 115, 109    +21


509 Vide Primula


2015

F: 7307 Udo                                M: 468

Mf: 909 Nokia av Fiskinge

38-261-395

98-74-116-96-98-97

98,110,111                       128,127

115, 108, 127          +17


511 Vide Akleja


2015

F: 7285 Ed Gillan                        M: 439

Mf: 1548 Danilo av Herrgölet

39-229-409

72-76-109-93-107-111

98,114,104                     105,127

108, 102, 127          +10


515 Vide

Blommadec

2015

F: Huth Revolution                       M: 475

Mf: 997 Putte av Fiskinge

45-255-419

112-114-106-106-112-110

106, 100, 107                  107, 96

107, 108, 96       +6

519 Vide

Akleja2016

F: 585 Vision av Munka               M: 456

Mf: 2685 Star Tohon


37-284-399

93-97-121-115-102-108

111, 106, 113                 103, 100

115, 114, 100      +17

523 Vide

Azalea


2016

F: 7285 Ed Gillan                         M: 488

Mf: 7307 Udo

46-276-397

101-93-107-104-106-92

92, 110, 107                    90, 102

101, 102, 102      +3


524 Vide

Akleja2016

F: 585 Vision av Munka                M: 463

Mf: JSF 271 Dice 10M

50-306-384

96-98-124-109-105-107

106, 113, 113                    111, 100

120, 112, 100      +19

526 Vide Salviadec
-16

F: 521 Ares av Folkestorp             M: 492
Mf: Redgate Redford

38-243-382

94-76-92-100-111-106
104,109,99                         113,127
                          98, 101, 127        +4

527 Vide

Konvaljdec

-16

F: Triara Xcelorator                      M: 502

Mf: Redgate Redford


43-248-415

103-83-109-110-118-114

118,109,110                       104,112

108, 114, 112      +17

528 Vide

Aklejadec

-16

F: 7876 Galtås King                       M: 482

Mf: Redgate Redford


49-292-464

85-108-110-124-118-121

122,106,116                     113,99

110, 121, 99        +17

531 Vide

Akleja2017

F: 585 Vision av Munka                M: 489

Mf: 7307 Udo

39-272-422

80-88-115-107-102-104

106, 108, 111                     123, 116

114, 111, 116      +19

532 Vide 

Akleja2017

F: 585 Vision av Munka                M: 456
Mf: Star Tohon

46-328-495

83-108-114-118-109-113

114, 106, 111                      118, 100

     113, 114, 100         +16

533 Vide Akleja2017

F: 585 Vision av Munka                M: 495

Mf: 7307 Udo

41-287-432

94-87-120-104-97-100

104, 106, 109                        124, 115 

117, 108, 115          +19

535 Vide

Salvia2017

F: 585 Vision av Munka                  M: 489
Mf: 7307 Udo

47-233-407

102-96-118-101-108-105

110, 106, 106                            68, 92

100, 108, 92            +1

538 Vide Salvia


2017

F: Vision av Munka                            M: 507

Mf: Udo

37-232-375

88-85-111-98-100-99
104,103,102                           118,113
                      111, 103, 113       +13

539 Vide

Blomma

2018

F: Triara Xcelorator                        M: 515

Mf: Huth Revolution  

44-246-364

96-91-105-103-110-107

111,105,104                           102,112 

104, 107, 112       +11