Avelsmål


Att ta till vara och utveckla Herefordrasens goda egenskaper:

 lugna och harmoniska djur, med lätta kalvningar och god tillväxtförmåga, goda naturvårdare med lågt vinterfoderbehov, som kan födas upp miljövänligt och naturnära.

          Vi lägger särskilt stor vikt vid gott lynne, lätta kalvningar och god mjölkproduktion, som ger kalven förutsättningar för god tillväxt.

Strategi för vår avel och uppfödning:

·        att noggrant välja stamtjurar

·        att begränsa betäckningssäsongen till 3 månader

·        att även använda semin för bättre valmöjligheter och större avelsframsteg

·        att satsa på kor som har goda modersegenskaper, god mjölkproduktion, gott lynne och god egen tillväxt

·        att i huvudsak ha kalvningssäsongen januari - mars

·        att så mycket som möjligt basera djurhållningen på naturbeten   och vallfoder. Detta innebär bl a att

 inga kalvar får kraftfodertillskott förrän efter 200 d-vägningen.

·        att se varje djur som en individ i flocken

 

Vide Hereford