Välkommen

         till vår hemsida med information om avelsbesättningen

 Vide Hereford!


Historik:

Efter 25 år som mjölkproducenter sålde vi  mjölkkorna 2007 och köpte de första Hereforddjuren från Ekelunda Polled Hereford: 10 dräktiga kvigor, som kalvade våren 2008. Hösten 2008  kompletteringsköpte vi djur från Origo-, Tenhult- och Tahe-besättningarna. Hösten 2009 fick vi möjlighet till köp från Fiskingebesättningen av ny avelstjur samt fyra hondjur och hösten 2010 ytterligare fem kor från samma besättning, alla med mycket bra avelsvärden. 

Vi håller ca 25 moderdjur och satsar uteslutande på pollade (=hornlösa) hereforddjur.

Besättningen är leukos- och BVD-fri, har A-status i paratuberkulos-programmet och är ansluten till Gård- och Djurhälsan.

Angivna avelsvärden avser november 2020, om inte annat anges.

 

 

Uppdatering 6/1: Kvigkalvar 2021


 

Vide Hereford